TR | EN
Bu Yıl Yaz Okulumuz Yoktur--No Summer School This Year
27.05.2024

Üniversite senatomuzun bahar yarıyılı başında almış olduğu karar doğrultusunda, üniversitemizde bu yıl yaz okulu açılmayacaktır.

Öğrencilerimiz başka üniversitelerden yaz okulu dersi almak için başvurabilirler.  Başka üniversiteden alınan bir dersin bölümdeki bir ders yerine sayılabilmesi için aşağıdaki hususlar gereklidir:

1) Ders içeriği ve kredisi uyumlu olmalıdır.
2) Dersin dili uyumlu olmalıdır (İngilizce).
3) Bölüm onayı gereklidir.
4) Fakülte Yönetim Kurulu onayı gereklidir.

Bilgi ve başvuru formları için Dekanlık Yaygınağ sayfasından yararlanabilirsiniz: Dış Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri

In compliance with the decision of the University Senate, there will be no summer school at Eskişehir Osmangazi University this year.

Our students may apply to take summer courses from other universities.  The following is required for a course to be counted for a course in the curriculum:

1) The content and the credit has to be compatible.
2) The language of instruction has to be compatible (English)
3) Approval by the department is required.
4) Approval of the Dean's office is required.

The application form may be obtained through the web page of the Dean's office:  Dış Üniversitelerden Ders Alma İlkeleri