TR | EN
Öğrenci Kabulü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne öğrenci kabülü bir kaç şekilde yapılmaktadır.

Üniversite giriş sınavı (LYS) ile:

Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen LYS sınav puanlarına ve tercihlere göre bölüme yerleştirilir. Öğrenci kontenjanları ÖSYM tarafından belirlenir.

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile:

Meslek yüksek olkullarının ilgili bölümlerinden mezun olmuş öğrenciler yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile de bölümümüze yerleştirilebilirler. Yerleştirilen her bir öğrenci için önlisans düzeyinde alınmış olan dersler, bu derslerin içerikleri ve kredileri dikkate alınarak, Üniversite Senato'sunun ilgili kararına göre bir intibak programı hazırlanır. 

İngilizce muafiyet sınavında yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler hazırlık programına alınırlar.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabulü:

Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümümüzün normal ve ikinci öğretim programlarına yabancı uyruklu öğrenciler de alınmaktadır. Başvuru işlemleri için tıklayınız.

Yatay Geçiş ile:

YÖK tarafından denkliği tanınan üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik veya benzer adlı bölüm öğrencileri Bölümümüze yatay geçiş için başvurabilirler.  Yatay geçiş için YÖK tarafından yayınlanan kurallara göre başvurular yapılır. Kontenjanlar ve başvuru şartları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi web sayfasında duyurulur. Başvuru için gerekli şartlar şu şekilde özetlenebilir:
1) Alınan bütün derslerden başarılı olmak,
2) Yeterli düzeyde İngilizce bilmek ve bunu belgelemek.

Yatay geçiş başvuru koşulları ve işlemleri hakkında bilgiyi öğrenci işlerinden alabilirsiniz. Öğrenci işleri web sayfasına gitmek için tıklayınız.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin intibakları ilgili Senato Kararı'na göre yapılır.