TR | EN
Araştırma Grupları

ESOGÜ - EEE ARAŞTIRMA GRUPLARI

Bölümde bilimsel ve teknolojik araştırmalar şu başlıklarda yoğunlaşmıştır:

  • Yapay Zeka ve Robotik
  • Makine ile Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü
  • Güç Elektroniği
  • Elektromanyetik ve Akustik Dalgalar
  • Biyomedikal Teknolojiler
Yapay Zeka ve Robotik

Grup, Yapay Zeka ve Robotik Laboratuvarı çatısı altında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan geniş çaplı araştırmacılardan oluşmaktadır. Araştırmacılar kısmen Elektrik Elektronik kısmen ise Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine mensuptur.

Yapay Zeka ve Robotik Laboratuvarında haluhazırda Tekerlekli Mobil Robot Sistemleri, İnsansız Hava Aracı Sistemleri ve Endüstriyel Robot Manipulator Sistemleri üzerine projeler sürdürülmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.ai-robotlab.ogu.edu.tr (Artifical Intelligence and Robotics Lab) adresini ziyaret ediniz.

Makine ile Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü

Makine ile Öğrenme ve Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı, bu alandaki uygulamalı ve teorik araştırmalarını 2009 yılından beri sürdürmektedir. Grubun üyeleri hem Elektrik Elektronik hem de Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşmaktadır.

Grubun araştırmaları örüntü sınıflandırma, görsel cisim tanıma, görsel cisim konumlandırma, cisim takibi, kümeleme, boyut indirgeme, yarı-denetimli öğrenme, geniş marjlı sınıflandırma, vs. gibi çok geniş bir alana yayılmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için mlcv.ogu.edu.tr (Machine Learning and Computer Vision Lab) adresini ziyaret ediniz.

Güç Elektroniği

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin uygulamalı tez çalışmaları yaptıkları araştırma grubu, kendine ait araştırma laboratuvarında, IGBT ve SiC gibi modern yarı iletken anahtarlama elemanlarının kullanıldığı yüksek giriş güç faktörlü doğrultucu, yüksek frekans trafo tasarımı ve uygulamaları, yüksek performanslı kesintisiz güç kaynağı, 400 Hz frekans dönüştürücü ve kompakt Solar invertör gibi birçok konuda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmaktadır.

Elektromanyetik ve Akustik Dalgalar

Grubun araştırma alanları iki ana sınıfta toplanmıştır: Akustik ve Elektromanyetik.
İlk sınıfta temel olarak akustik dalgaların jet motorlarının çıkışında gaz akışlı ortamda yarattığı gürültünün analizi, bu gürültünün azaltılması, oluşan sistemin matematiksel modellemesi ve bu modellerin iyileştirilmesi üzerine çalışılmaktadır.Genel olarak çalışılan problemler dalga kılavuzu yapısını içerir ve akustik dalgaların bu bölgelerdeki yayılımı ve saçılması analitik yöntemlerle incelenir. Diğer yandan elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar bir kaç farklı uygulama üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlardan bazıları deniz altı güç hatlarının elektromanyetik modellemesi, çeşitli dalga kılavuzu süreksizlikleri ile mikrodalga filtre tasarımı, flanşlı dalga kılavuzlarıdır. Hem akustik hem de elektromanyetik dalgalar üzerine yürütülen çalışmalar Wiener-Hopf tekniği, mod-uydurma yöntemi gibi matematiksel metotlara dayanır.

Biyomedikal Teknolojiler

Araştırma grubu, kendine ait araştırma laboratuvarında fizyolojik sinyaller kullanılarak sürücülerin sağlık durumlarının izlenmesi, mamogram görüntülerinde meme kanseri için şüpheli bölgelerin tespiti ve bu bölgelerin meme kanseri açısından değerlendirilmesi gibi insan sağlığını yakından ilgilendiren konularda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte ve projeler gerçekleştirmektedir.