TR | EN
Eğitim Laboratuvarları

Bölümümüzde şu anda eğitim amaçlı olarak Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği, Kontrol, PLC, İşaret Tanıma, Elektronik, Devre, Bilgisayar, Haberleşme laboratuvarları bulunmaktadır. Mevcut laboratuvarlar ders saatleri dışında da öğrencilerin kullanımına açıktır. Ayrıca Digital Systems Laboratory, Control Systems Laboratory, Advanced Digital Systems Design with HDL, Computer Programming ve Engineering Graphics derslerine kayıt yaptıran öğrencilerimiz uygulamalarını İleri Bilgisayar ve Yazılım Laboratuvarı ile diğer bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirmektedir. Bunların dışında fakültemiz bünyesindeki bütün bölümlerde açılan Physics Lab I, Physics Lab II dersleri laboratuvar uygulamaları, fakültenin fizik laboratuvarlarında yürütülmektedir.

Bölüm laboratuvarları şunlardır:

Lab 02-Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı

Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı kapsam olarak Enerji Dönüşümü, Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği derslerinin pratik çalışma gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir donanıma sahiptir. Laboratuvarda üç adet Elektrik Makineleri Test seti, bu testlerde kullanılacak çeşitli tiplerde bir ve üç-fazlı motorlar, mekanik ve elektriksel yükler bulunmaktadır. Ayrıca Güç Elektroniği laboratuvarında kullanılmak üzere çeşitli motor sürücüleri ve darbe genişlik modülasyon (PWM) eviriciler de mevcuttur.

Lab 03-Kontrol Sistemleri Laboratuvarı

Kontrol sistemleri Laboratuvarı Control Systems Laboratory, Linear Control Systems Laboratory ve Digital Control Systems Laboratory derslerinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda, kontrol sistemlerinde kullanılan temel bileşenlerin anlaşılmasına dönük 6 adet DIGIAC 1750 kontrol deney seti, ölçüm cihazları ve 1 adet ters sarkaç deney seti bulunmaktadır. Deneylerin bazılarında MATLAB ve SIMULINK tabanlı uygulamalar yapılmaktadır.

Lab 11-PLC Laboratuvarı

PLC Laboratuvarında PLC Automation Systems Laboratory dersi deneyleri gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarda öğrencilerin PLC ile yapılan kontrol uygulamaları konularında pratik deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu deneyimi öğrencilere kazandırabilmek için çeşitli laboratuvar uygulamalarında kullanılmak üzere, Siemens S7-200 Cpu 212, Cpu 222 ve Cpu 1212C PLC ler, EM235 analog digital çevirici modüller, Siemens TD200 text display,Simatic HMI Panel, çeşitli cisim sensörleri ve diğer envanterler laboratuvarda öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Bu laboratuvarda bir bölüm biyomedikal alanında sinyal toplama, sinyal işleme, örüntü tanıma çalışmaları için tahsil edilmiştir.  Ayrıca öğrenciler dönem sonu projelerinde de bu laboratuvardan faydalanmaktadırlar.

Lab 12- İşaret İşleme Laboratuvarı

İşaret Tanıma Laboratuvarında, öğrenciler DSP donanım özelliklerini öğrenmekte ve bu donanım üzerinde çeşitli sayısal işaret işleme yöntemlerinin assembly ve C/C++ dilinde gerçek zamanlı gerçeklenmesi üzerinde pratik çalışma yapmaktadırlar. Laboratuvarda 10 adet Texas Instruments C2000 Microcontrollers Development Tools ekipmanı bulunmaktadır. Laboratuvarda her deney seti C2000, bilgisayar, osiloskop ve sinyal üretecinden oluşmaktadır. İşaret tanıma laboratuvarında bölümümüzde açılan “DSP System Design Laboratory” ve  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde açılan “Real-Time DSP Laboratory” dersleri yürütülmektedir.

Lab 22-Elektronik Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarında bölümümüzde açılan Electronics Laboratory, Circuits Laboratory, Digital Systems Laboratory derslerinin deney uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde açılan Digital Systems Laboratory dersi de bu laboratuvarda yürütülmektedir. Laboratuvarda her birinde aynı anda iki öğrencinin çalışabildiği 10 adet deney masası bulunmaktadır. Aktif olarak kullanılan 9 adet deney masasının her birinde, 1 adet digital osiloskop, 1 adet  sinyal jeneratörü, uygulama devrelerinin monte edilip, gerekli giriş beslemelerinin sağlanabildiği 1 adet elektronik deney seti ve 1 adet DC güç kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvarda diğer çalışmalarda kullanılmak üzere osiloskoplar, sinyal üreteçleri, elektronik deney setleri, dijital ve analog multimetreler ile birlikte havya setleri, baskı devre el matkabı, el aletleri vb. teçhizat da bulunmaktadır (Bkz.Ek1.c).

M21 Devre Laboratuvarı

 Bu laboratuvar  devre analizi, sayısal devreler ve elektronik devreler laboratuvarı olarak kullanılabilecek donanıma sahiptir. Laboratuvarda her birinde aynı anda iki öğrencinin çalışabildiği 10 adet deney masası bulunmaktadır. Deney masalarının her birinde, 1 adet osiloskop, 1 adet işaret üreteci, 1 adet DC güç kaynağı ve uygulama devrelerinin monte edilip, gerekli giriş beslemelerinin sağlanabildiği 1 adet elektronik deney seti bulunmaktadır.

M22 Haberleşme Laboratuvarı

Bu laboratuvar “Communications Laboratory” dersinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda genlik modülasyonu (AM), frekans modülasyonu (FM), darbe genlik modülasyonu (PWM) vb. gibi temel analog ve sayısal haberleşme konularını içeren deneyler yapılmaktadır.  Haberleşme laboratuvarında her birinde aynı anda bir öğrencinin çalışabileceği 25 adet deney masası bulunmaktadır. Aktif olarak kullanılan bu 25 adet deney masasının herbirinde, 1 adet dijital osiloskop ve 1 adet modüler elektronik deney seti mevcuttur. Bu deney setlerinin her biri için, yapılacak uygulamaya göre gerektiğinde takılıp çıkarılabilecek şekilde üretilmiş, 6’şar adet modül bulunmaktadır.

B417(/B) Bilgisayar Laboratuvarı

Bu laboratuvar “Computer Programming”, “Engineering Graphics” gibi bilgisayar üzerinde uygulamalı anlatılan derslerde kullanılmaktadır. Laboratuvarda 50 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlar Intel Core i5 2320 CPU işlemcili olup; 3 GHz 4 GB RAM” konfigurasyonuna sahiptir. Bu bilgisayarlara temel altyapı ve güvenlik yazılımları ile beraber eğitimde kullanılmak üzere lisanslı olarak Office 2007, Notepad++, Autocad 2013, Visual Studio 2010, Matlab 2011, Solidworks 2012, 64 bit SQL Server 2008, Aptana Studio 3, NetBeans IDE yazılımları yüklenmiştir.